Kļūdas ziņojums

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls menu_set_active_trail() (rinda 2405 no /home/telerehabilitation/public_html/includes/menu.inc).

Visas publikācijas


1. projekts

Bethere, D., Pavitola, L., Usca, S. (2016). Building Pedagogical Relationships in Diverse Educational Environments. Journal of Teaching and Education, 05 (01), 263.-274. lpp., DIMTEGU. (n. d.). ISSN: 1944-6934. Pieejams:  http://dimtegu.tsu.ge/. EOHS Term. (n. d.). Pieejams:   http://eohsterm.org/sections/project/index.php. Globalisation. (n. d.)

Cupere, I. (2015). The Criteria of Evaluating the Ability to Speak for Children of Preschool Age. SABIEDRĪBA. INTEGRĀCIJA. IZGLĪTĪBA. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. III daļa, 2015.gada 22.-23.maijs. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola. 62.-73.lpp. Pieejams: https://mafiadoc.com/sabiedrba-integrcija-izgltba-iii-daa-_5a0150fd1723dd6b7d6ed1cb.html,  Thomson Reuters Web of Science (WoS) Conference Proceedings Citation Index www.webofknowledge.com

Laganovska E. (2015). Koordinācijas attīstības traucējumi, pētniecības vēsturiskie pirmsākumi un attīstība. SABIEDRĪBA. INTEGRĀCIJA. IZGLĪTĪBA. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. III daļa, 2015.gada 22.-23.maijs. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola. 145.-152.lpp. ISSN 2256-0637. Pieejams: http://journals.ru.lv/index.php/SIE/article/view/382/493, Thomson Reuters Web of Science (WoS) Conference Proceedings Citation Index. Pieejams: www.webofknowledge.com

Laganovska E. (2016). Motor coordination diffculties in children with learning disabilities. SABIEDRĪBA. INTEGRĀCIJA. IZGLĪTĪBA. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. III daļa, 2016.gada 27.-28.maijs. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 86-95lpp. ISSN 2256-0629. Pieejams: journals.ru.lv/index.php/SIE/issue/download/40/186. Thomson Reuters Web of Science (WoS) Conference Proceedings Citation Index. Pieejams: www.webofknowledge.com

Lubkina, V., Prudnikova I. (2016).  Educating Students with Disabilities – the Latvian Experience”. International Scientific Conference "Improvement of the processes of retraining and professional development of pedagogical and managing staff from higher educational institutions and advanced foreign experience" October 10-16, 2016. ISBN 978-9943-4737-4-4, Toshkent, ”Sano-standart” nashriyot, 33.-42. lpp.

Ļubkina, V., Marzano, G. (2015).  Building social telerehabilitation services. Conference: Conference on ICTE in Regional Development Location: Valmiera, LATVIA Date: DEC, 2015, ICTE IN REGIONAL DEVELOPMENT 2015   Book Series: Procedia Computer Science.   Volume 77,   80.-84. lpp.  Pieejams: Elsevier www.sciencedirect.com. Thomson Reuters Web of Science (WoS,) SCOPUS. Pieejams: www.webofknowledge.com

Marzano , G., Lubkina V. (2017). Usability in social telerehabilitation systems for elderly user. PUBLIC HEALTH  Volume: 144  Pages: 1-3  DOI: 10.1016/j.puhe.2016.11.011  Published: MAR 2017  ;  Pieejams: www.elsevier.com/puhe. Thomson Reuters Web of Science (WoS) Conference Proceedings Citation Index. Pieejams: www.webofknowledge.com

Marzano, G., Lubkina V. (2015). Social telerehabilitation opportunities. Hygeia Public Health  50(4): 541.-548.lpp.  Pieejams: www.h-ph.pl

Marzano, G., Lubkina, V. (2017). Usability in social telerehabilitation systems for elderly users.  Public Health, 144, pp. 1-3. DOI: 10.1016/j.puhe.2016.11.011. SCOPUS Pieejams https://www. sciencedirect.com/science/article/pii/S0033350616303936?via%3Dihub

Marzano, G., Lubkina, V., (2016). A review of telerehabilitation solutions for balance disorders” Source: ICTE 2016  Book Series: Procedia Computer Science  Volume: 104. 250.-257.lpp.  DOI: 10.1016/j.procs.2017.01.132  Pieejams:   www.sciencedirect.com; Thomson Reuters Web of Science (WoS), SCOPUS. Pieejams:   www.webofknowledge.com

Marzano, G., Lubkina, V., Rizakova L. (2015). Delivering Social Telerehabilitation Services. SABIEDRĪBA. INTEGRĀCIJA. IZGLĪTĪBA. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. IV daļa, 2015.gada 22.-23.maijs. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 457-467.lpp. ISSN 1691-5887. Thomson Reuters Web of Science (WoS). Pieejams:    www.webofknowledge.com

Marzano, G., Lubkina, V., Stafeckis, G. (2016). Some Reflections on Designing Effective Social Telerehabilitation Services for Older Adults. International Journal of Telerehabilitation, Volume 8, Issue 2, 3-8, DOI: 10.5195/ijt.2016.6195 Web of Science (WoS)

Marzano, G., Ļubkina V. (2015).  SOCIO-TECHNICAL AND ORGANIZATIONAL CHALLENGES TO SOCIAL TELEREHABILITATION SERVICES. International Journal of Arts & Sciences. CD-ROM. ISSN: 1944-6934. 08(03), 39.–48. lpp. Pieejams: International Journal.org

Prudnikova, I., Zogla I. (2017). Adolescents’ physical, emotional and social balance: a concept of pedagogical assistance and socialrehabilitation.  Social welfare: interdisciplinary approach. Vol 1, No 7, 158-167.lpp. Pieejams: http://socialwelfare.eu/index.php/sw/issue/archive, data base Thomson Reuters ISI Web of Science, http://www.webofknowledge.com/).

Prudnikova, I., Zogla, I., Lubkina V. (2017). Problems of Teenagers’ Physical, Emotional and Social Balance: towards competence based pedagogical provision and social rehabilitation.  International Journal of Management and Applied Science (IJMAS). Print ISSN: 2394-7926, ). Volume-3, Issue-10 , Number of papers with in this issue: 27, Pieejams:  www.ijmas.iraj.in

Prudnikova, I., Žogla, I., Lubkina, V., Usca S.(2018). THE DEVELOPMENT OF TEACHERS’ PROFESSIONAL COMPETENCE IN ASSISTING TEENAGERS WITH COMPLEX BALANCE PROBLEMS TO ACHIEVE SELF-MANAGED IMPROVEMENT, EDULEARN18 Proceedings, pages: 11026-11034; 10th International Conference on Education and New Learning Technologies Palma, Spain. 2-4 July, 2018.ISBN: 978-84-09-02709-5 / ISSN: 2340-1117doi: 10.21125/edulearn.2018, Publisher: IATED pieejams: https://library.iated.org/view/PRUDNIKOVA2018DEV

Rutka, L., Ušča, S., Žogla, I., Kriņģele K. (2016). TEENAGERS’ PHYSICAL, MENTAL, SOCIAL BALANCE AS A DEVELOPMENTAL PROBLEM. SABIEDRĪBA. INTEGRĀCIJA. IZGLĪTĪBA. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. II daļa, 2016.gada 27.-28.maijs. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, ISSN 2256-0629. 319.-329. lpp.  Pieejams: journals.ru.lv/index.php/SIE/issue/download/40/186; Thomson Reuters Web of Science (WoS) Conference Proceedings Citation Index. Pieejams: www.webofknowledge.com

Tūbele S. (2015). Disleksijas riska faktori pirmsskolas vecuma bērniem. SABIEDRĪBA. INTEGRĀCIJA. IZGLĪTĪBA. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. III daļa, 2015.gada 22.-23.maijs. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 238.-247.lpp. ISSN 2256-0637 Thomson Reuters Web of Science Pieejams: www.webofknowledge.com.

Tūbele S. (2016). CORRELATION AMONG DYSLEXIA, DYSPRAXIA AND DYSCALCULIA IN STUDENTS WITH LEARNING DYSABILITIES.   SABIEDRĪBA. INTEGRĀCIJA. IZGLĪTĪBA. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. III daļa. 182.-190. lpp. Thomson Reuters Web of Science (WoS). Pieejams: www.webofknowledge.com)

Usca, S. (2016). The Physical Balance of Adolescents and its Connection with Social and Emotional Balance. Studia Paedagogica Ignatiana, Vol. 19, No. 4, 151-162. Pieejams http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-d67177b8...

Usca, S., Žogla, I., & Rutka, L. (2016). Physical Balance of 12-13 Year Old Adolescents in Latvia: Problems and Solutions. Social Welfare: Interdisciplinary Approach, 1(6), 138-147. Indexed ESCI (Thomson Reuters Web of Science Core Collection).

Ušča , S., Ļubkina V. (2014). Līdzsvara problēmu identificēšanas pamatojums un iespējas skolā” Izglītības reforma vispārizglītojošajā skolā: izglītības satura pētījumi un ieviešanas problēmas. 2014.gada zinātnisko rakstu krājums. Rēzekne, Rēzeknes Augstskola, 114.-122.lpp. ISSN 1691-5895 http://journals.ru.lv/index.php/PSPI; EBSCO's database, Pieejams:earch.ebscohost.com/login.aspx?direct=true...site...

Vasalauskiene, M., Ušča, S. (2017). Pusaudžu ar valodas traucējumiem saistītās runas pilnveide. Izglītības reforma vispārizglītojošā skolā: izglītības satura pētījumi un ieviešanas problēmas. Izglītības reforma vispārizglītojošā skolā: izglītības satura pētījumi un ieviešanas problēmas, 83. – 93.lpp. EBSCO's database


2. projekts

Populārzinātniskais raksts "Vestibulārās telerehabilitācijas atbalsts".

Raksts "Jaunizstrādātā līdzsvara spēju novērtēšanas prototipa un Biosway iekārtas salīdzinošais eksperiments".

Gorbunovs, A., Kapenieks, A., Lubkina, V. (2017). Human balance function diagnostic and improvement model within social telerehabilitation system. In: scientific journal “Social welfare: interdisciplinary approach”, Siauliai: SU, Vol.1, No.7, pp. 76 – 87. DOI: http://dx.doi.org/10.21277/sw.v1i7.287. Available at: http://socialwelfare.eu/index.php/sw/article/view/287 [indexed in Thomson Reuters Web of Science].

Kaupuzs, A., Larins, V. (2017). Balance performance in children with borderline intellectual functioning and specific language impairment. In: scientific journal “Social welfare: interdisciplinary approach”, Siauliai: SU, Vol.1, No.7, pp. 132 – 141. DOI: http://dx.doi.org/10.21277/sw.v1i7.280. Available at: http://socialwelfare.eu/index.php/sw/article/view/280 [indexed in Thomson Reuters Web of Science].

Gorbunovs, A., Timsans, Z., Kapenieks, A., Gulbis, R. (2017). Development of Human Balance Capability Testing Prototype. In: Proceedings of the 11th International Scientific and Practical Conference «Environmental. Technology. Resources», June 15-17, 2017, Rezekne, Vol.3, pp.62-68, ISSN 1691-5402. DOI: http://dx.doi.org/10.17770/etr2017vol3.2518. Available at: http://journals.ru.lv/index.php/ETR/article/view/2518/2587 [indexed in SCOPUS].

Timsans, Z. (2017). Research and development of human postural balance diagnostics system. Dissertation, submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Business Technology (Honours) in the University of the West of Scotland, pp. 1-52.

Kaupužs, A., Lāriņš, V., Rižakova, L. (2016). Effects of Vestibular Exercises on Postural Balance for Children (in Latvian: Vestibulāro vingrinājumu ietekme uz posturālā līdzsvara parametriem bērniem). In: Proceedings of the International Scientific Conference “Society, Integration, Education”, Rezekne, May 27-28, 2016, Vol. 3, pp. 453-463, ISSN 1691-5887. Available at: http://journals.ru.lv/index.php/SIE/article/viewFile/1476/1839 [indexed in Thomson Reuters Web of Science].

Gorbunovs, A., Zuga, B., Kapenieks (sn.), J., Kapenieks, A., Gulbis, R., Timsans, Z. (2015). Actualities of balance diagnostics system model development for persons with disabilities. In: Proceedings of the 10th International Scientific and Practical Conference «Environmental. Technology. Resources», June 18-20, 2015, Rezekne, Vol.3, pp.65-70, ISSN 1691-5402. DOI: 10.17770/etr2015vol3.185. Available at: http://journals.ru.lv/index.php/ETR/article/view/185/690 [indexed in SCOPUS].


3. projekts

France I., Namsone D., Cakane L. (2015). What research shows about mathematics teachers’ learning needs: experience from Latvia. SOCIETY, INTEGRATION, EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference 05/2015; vol2. DOI: http://dx.doi.org/10.17770/sie2015vol2.457   Pieejams: http://journals.ru.lv/index.php/SIE/article/view/457

Volkinsteine, J., Namsone D., Cakane L., France I. (2015).  What lesson observation data reveal about the changes in teaching science: Case study from Latvia. Proceedings of the International Conference BalticSTE 2015. Šiauliai, Lithuania. Pieejams: http://www.academia.edu/13101334/STATE-OF-THE-ART_AND_FUTURE_PERSPECTIVES

Dudareva I., Namsone, D., Cakane L. (2015).  The use of ICT in the science lessons: Experience from Latvia. Proceedings of the International Conference BalticSTE 2015. Šiauliai, Lithuania. Pieejams: http://www.academia.edu/13101334/STATE-OF-THE-ART_AND_FUTURE_PERSPECTIVES

Namsone, D., Cakane, L. (2015).  How the absence of higher PISA scores is connected with Science classroom? WCETR,  Ziemeļkipra, 15. – 17.10. 2015. Pieejams: https://www.siic.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/siic/Publikacijas/Materiali_VPP/3/High_PISA_scores_and_Science_classroom_Kipra_abstract.pdf

Namsone D., Čakāne L. What lesson observation data reveal about the changes in teaching science and mathematics. 11th biannual Conference ESERA 2015. Helsinki, Somija, 31.08. – 04.09.2015. Plakāts pieejams: http://www.dzm.lu.lv/inc/retrieve.file.www.php?fileid=730

Namsone, D. How the absence of higher PISA scores is connected with Science classroom? WCETR, Ziemeļkipra, 15. – 17.10. 2015. Pieejams: http://www.dzm.lu.lv/inc/retrieve.file.www.php?fileid=727

Dudareva I. The development of students` digital competence and physics teacher’s professional development needs. The Conference of International Research Group on Physics Teaching (GIREP EPEC) 2015. gada 6. – 10. jūlijs, Vroclava, Polija.

Namsone, D., Čakāne, L., Sarceviča – Kalviške, D., (2016). Teacher Teams and Schools Become Leaders to Disseminate Innovative Practice. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 2016. Volume II, (pp. 208-222). Rezekne: Rezeknes Academy of Technologies. DOI: http://dx.doi.org/10.17770/sie2016vol2.1393 Pieejams:   http://journals.ru.lv/index.php/SIE/article/view/1393

France, I., Namsone, D., Čakāne, L., Dzērve, U., Vilciņš, J. (2016). Teaching to Use in Science and mathematics Previously Acquired Skills.  SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 2016. Volume II, (pp.51-65). Rezekne: Rezeknes Academy of Technologies. DOI: http://dx.doi.org/10.17770/sie2016vol2.1392 Pieejams:  http://journals.ru.lv/index.php/SIE/article/view/1392

Volkinsteine, J., Namsone, D. (2016). Acquisition of Students Scientific Inquire Skills: Centralised Examination Results in Chemistry. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 2016. Volume II, (pp.373-386). Rēzekne: Rezeknes Academy of Technologies. DOI: http://dx.doi.org/10.17770/sie2016vol2.1394 Pieejams:   http://journals.ru.lv/index.php/SIE/article/view/1394

Dudareva, I., Namsone D. (2016). TEACHERS` CONTINUOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND USAGE OF ICT IN TEACHING/LEARNING PROCESS. Accepted for publication Proceedings of the 58th International Scientific Conference of Daugavpils University. Pieejams: http://www.dzm.lu.lv/inc/retrieve.file.www.php?fileid=817 
http://www.telerehabilitation.lv/node/24

Namsone, D., Čakāne, France, I., Butkēviča A. (2016). Lesson-based Professional Development as a Way to Help Primary Teachers Teach 21st Century Skills. Proceedings of the ICERI2016, Seville, Spain. 14.-16. 11.2016Pieejams: http://www.dzm.lu.lv/inc/retrieve.file.www.php?fileid=808 
http://www.telerehabilitation.lv/node/24

Volkinsteine, J., Namsone, D. (2016). Science Teachers’ Learning Team for the Action Research as a Way to improve Inquiry Teaching Practice. Proceedings of ICERI 2016, Seville, Spain. 14.-16. 11.2016. Pieejams:

http://www.dzm.lu.lv/inc/retrieve.file.www.php?fileid=807
http://www.telerehabilitation.lv/node/24

France, I., Namsone, D., Čakāne, L., Dzērve, U., Vilciņš, J. (2016). Usage of Mathematics Competency in a New Context in Science. Experience of Latvia. 13th International Congress on Mathematical Education (ICME), Hamburg, Germany. 24.-31. 07.16. Abstract available at: http://www.dzm.lu.lv/inc/retrieve.file.www.php?fileid=812
http://www.telerehabilitation.lv/node/24

Dudareva I., Namsone D. Workshop for science and math teachers as lab for teacher leaders. 3rd HOPE Annual Forum. Constanta, Romania. 07-10.09.16. Abstract available at: http://hopenetwork.eu/content/workshop-science-and-math-teachers-lab-teacher-leaders

Namsone, D., & Čakāne, L. (2018). A Collaborative Classroom-Based Teacher Professional Learning Model. In Yeo J., Teo T., Tang KS. (eds) Science Education Research and Practice in Asia-Pacific and Beyond (pp. 177-195). Singapore, Springer Nature. DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-10-5149-4_13

France, I., Namsone, D., Čakāne, L., Dzērve, U., Vilciņš, J., & Nikolajenko, A. (2017). Student graphical information literacy in mathematics and science. Proceedings of the International Scientific Conference, Volume II. Rezekne, Latvia, 26-27.05.2017, (pp. 81-92). DOI: http://dx.doi.org/10.17770/sie2017vol2.2394

Bertule, D., Namsone, D. (2017). Cognitive depth in National level Science tests biology tasks from 2015 till 2017 year.  ICERI 2017: 10th annual International Conference of Education, Research and Innovation. Sevilla, Spain, 16-18.11.2017. ISBN: 978-84-697-6957-7

Dudareva, I., & Namsone, D. (2017). Professional development of science and mathematics teachers for building student digital competence: experience of Latvia. Nordic Research Symposium on Science Education 2017 (NFSUN). Trondheim, Norway, 7-9.06.2017, (pp. 179-182).

Pestovs, P., & Namsone, D. (2017). National level test in science in Latvia for assessing how students explain phenomena scientifically. 2nd International Baltic Symposium on Science and Technology Education BalticSTE2017. Šiauliai, Lithuania, 12-15.06.2017.

Namsone, D., Čakāne, L., & Cirulis, A. (2017). How does cognitive demand in observed lessons and national diagnostic testing compare to PISA science results in Latvia? 12th Conference of the European Science Education Research Association (ESERA). Dublin, Ireland, 21-25.08.2017.

Namsone, D., Čakāne, L. (2017). How primary school teachers succeed in designing lessons to teach students 21st century skills. 12th Conference of the European Science Education Research Association (ESERA). Dublin, Ireland, 21-25.08.2017.

France, I., Čakāne, L., Namsone, D., & Cīrulis, A. (2017). Cognitive Demand in Observed Lessons and National Testing Compared to PISA Mathematics Results in Latvia. 9th annual International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULearn 2017). Barcelona, Spain, 3-5.07.2017. Poster.

Butkēviča, A. (2017). Goal management & teacher competence development in schools. ATEE spring conference proceedings “Innovations, technologies and research in education”. Riga, Latvia, 12-13.05.2017.

Butkēviča, A., Zobena, A. (2017). Teacher leaders as agents of innovation diffusion. Rural Environment. Education. Personality (REEP). Proceedings of the 10th International Scientific Conference. Jelgava, Latvia, 12-13.05.2017, (pp. 56-62)