Fiziskā, emocionālā un sociālā līdzsvara saglabāšana