Mediju kompetences

PDF icon Mediju pratība.pdf
 Rubene, Zanda. Digitālā bērnība / Zanda Rubene. Literatūra: 18.-19.lpp.
     Tagad : zinātniski metodisks žurnāls Nr.1 (10) (2016), 9.-19.lpp.
 Monogrāfijas 114.-120.lpp.