Aicinām piedalīties seminārā

27. maijā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā  11.starptautiskās konferences „Sabiedrība. Integrācija. Izglītība” ietvaros tiek rīkots Valsts pētījumu programmas „Inovatīvi risinājumi sociālajā telerehabilitācijā Latvijas skolās iekļaujošās izglītības kontekstā (VPP INOSOCTEREHI)” seminārs  novada pedagogiem, speciālās izglītības maģistriem u.c. interesentiem.

Darba valoda: latviešu

Norises vieta:  Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 115, 124.auditorija

Seminārā izvērtē projektā īstenotās aktivitātes un sasniegtos rezultātus

Liepājas Universitātē 23., 24. un 25. martā notiek valsts pētījumu programmas projekta “Inovatīvi risinājumi sociālajā telerehabilitācijā Latvijas skolās iekļaujošās izglītības kontekstā” (INOSOCTEREHI) apaļā galda darba seminārs “Projekta īstenotās aktivitātes un sasniegtie rezultatīvie rādītāji 4. pārskata periodā (2017)”. 

LU Starpnozaru izglītības inovāciju centra (iepriekš Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs) pētnieciskā darbība un publikācijas VPP projektā „Jaunā pedagoģija un kompetences attīstoša mācīšanās" 2014-2016

Viens no Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra darbības virzieniem ir pētnieciskā darbība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju izglītībā.

Kopš 2014. gada Latvijas Universitātē sadarbībā ar Rēzeknes Augstskolu Valsts pētījumu programmas (VPP) „Inovatīvi risinājumi sociālajā telerehabilitācijā Latvijas skolās iekļaujošās izglītības kontekstā” (INOSOCTEREHI) ietvaros tiek īstenots projekts „Jaunā pedagoģija un kompetences attīstoša mācīšanās”.

Monogrāfija “Pusaudža fiziskā, emocionālā un sociālā līdzsvara attīstība iekļaujošajā izglītībā”

Sagatavota un publicēta monogrāfija “Pusaudža fiziskā, emocionālā un sociālā līdzsvara attīstība iekļaujošajā izglītībā” Rēzekne: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016, 144 lpp. (ISBN 978-9984-44-197-9) Zinātniskie recenzenti: Dr.paed. Anita Līdaka, Liepājas pedagoģijas universitāte, Latvija; VPP INOSOCTEREHI eksperte Ilona Bruveris, Austrālija (papildu rezultāts) (skat. http://www.ru.lv/aktualitates/741)

Pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītāju seminārs "VPP starpposma rezultatīvie rādītāji 3. periodā"

Sadarbībā ar VISC Speciālās izglītības nodaļu, Valsts pedagoģiski medicīnisko komisiju, 2016.gada 16.oktobrī Rīgas Tehniskās universitātes Tālmācības studiju centra telpās Rīgā, Kronvalda bulvārī 1, tika organizēts seminārs Latvijas pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītājiem, kurā tie tika iepazīstināti ar VPP starpposma rezultatīvajiem rādītājiem 3. periodā. Seminārā piedalījās 60 dalībnieki.

Izgudrojumu un inovāciju izstāde "MINOX 2016"

2016.gada 7. un 8. oktobrī Latvijas Izgudrotāju dienas ietvaros Rīgā, Ķīpsalā, RTU Dizaina Fabrikas telpās norisinājās Izgudrojumu un inovāciju izstāde «MINOX 2016», kurā piedalījās 92 izgudrotāji ar savām inovācijām. Izstādes mērķis bija popularizēt izgudrotāju darbību Latvijas sabiedrībā, kā arī veicināt izgudrojumu ieviešanu tautsaimniecībā.

Izstādē piedalījās arī VPP INOSOCTEREHI 2.projekta pētnieki ar savu inovatīvo produktu - personas līdzsvara testēšanas iekārtu.

Interaktīvi izglītojošs un sabiedrību informējošs pasākums - Vasaras skola

Valsts pētījumu programmas ietvaros laikā no 2016. gada 27. jūnija līdz 29. jūnijam tika īstenots interaktīvi izglītojošs un sabiedrību informējošs pasākums – 3 dienu vasaras skola, kuras laikā iegūta pieredze turpmāko pētījumu veikšanai projektā iesaistītiem zinātniekiem, doktorantiem un maģistrantiem sadarbībā ar ekspertiem, ārvalstu eksperti no Austrālijas un sociālajiem partneriem.

Konference “MĀCIES - KUSTIES - DOMĀ”

Valsts pētījumu programmas “Inovatīvi risinājumi sociālajā telerehabilitācijā Latvijas skolās iekļaujošās izglītības kontekstā” (VPP INOSOCTEREHI) ietvaros 2016.gada 16.jūnijā pl.10.30 Rīgas 1.speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā, Ģertrūdes ielā 18, Rīgā tika organizēta konference “MĀCIES - KUSTIES - DOMĀ”, kurā bija aicināti piedalīties izglītības iestāžu vadītāji un izglītības iestāžu skolotāji, VISC Speciālās izglītības nodaļas darbinieki, Latvijas augstāko izglītības iestāžu docētāji un citi interesenti.

Starptautiskā zinātniskā konference “Sabiedrība. Integrācija. Izglītība (Society. Integration. Education – SIE-2016)”

2016.gada 27. un 28.maijā VPP INOSOCTEREHI 2.projekta pētnieki piedalījās starptautiskajā zinātniskajā konferencā “Sabiedrība. Integrācija. Izglītība (Society. Integration. Education – SIE-2016)”, kas norisinājās Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmijas telpās. Šīs konferences ietvaros 2.projekta dalībnieki:
- Aleksandrs Gorbunovs un Žanis Timšāns vadīja darbnīcu "Digitālo platformu izmantošana līdzsvara sistēmas parametru noteikšanai" (Workshop "The Use of Digital Platforms in the Detection of Balance System Parameters");

Lapas