Prototipa aprobācija Rēzeknes Logopēdiskajā internātskolā

2016.gada 26.maijā 2.projekta pētnieki veica izstrādājamā līdzsvara diagnosticēšanas protototipa otro pilottestēšanu Rēzeknes Logopēdiskajā internātskolā 5.-7.klašu skolēnu grupā. Testēšana tika organizēta, sākotnēji veicot datu nolasīšanu, izmantojot ASV ražojuma Biosway iekārtu, kam sekoja Rīgas Tehniskās universitātes izstrādājamā prototipa aprobācija. Pavisam ar abām iekārtām tika notestēti 17 skolēni. 

STARPTAUTISKĀ ZINĀTNISKĀ KONFERENCE “SABIEDRĪBA. INTEGRĀCIJA. IZGLĪTĪBA”

2016.gada 27.-28.maijā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā notiks Starptautiskā zinātniskā konference “Sabiedrība. Integrācija. Izglītība”. Šogad konferencei pieņemti 207 raksti, kuros pārstāvēti 364 autori no 19 valstīm.

Konferences darbā aktīvu dalību ņems arī VPP INOSOCTEREHI pētnieki.

Seminārs Latvijas pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītājiem

2016.gada 15.aprīlī, Rīgā, Aspazijas bulvārī 28, Eiropas Savienības mājā tika organizēts sadarbībā ar VISC Speciālās izglītības nodaļu, Valsts pedagoģiski medicīnisko komisiju seminārs Latvijas pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītājiem, lai nodrošinātu Valsts pētījumu programmas gan 1., gan 2., gan 3. projekta rezultātu ieviešanu Latvijas reģionos, kas atbilst programmas mērķim un uzdevumiem.

Amerikas izglītības pētnieku asociācijas rīkotā konferenca "Public Scholarship to Educate Diverse Democracies"

Projekta Nr. 1 pētījuma rezultāti 8.04.2016.-12.04.2016 tika prezentēti Amerikas izglītības pētnieku asociācijas rīkotajā konferencē "Public Scholarship to Educate Diverse Democracies", Vašingtonā.

Lūcija Rutka uzstājās diskusijā COMMUNITY LEARNING EXCHANGE: USING TRANSFORMATIVE PEDAGOGIES FOR RESEARCH AND PRACTICE ar prezentāciju “Investigation of the Teenagers’ Physical Balance in Latvia”.

Atskaite par AERA konferences norisi atspoguļota LU mājas lapā

Prototipa aprobācija Rīgas Katoļu ģimnāzijā

2016.gada 5.maijā 2.projekta pētnieki veica izstrādājamā līdzsvara diagnosticēšanas protototipa pilottestēšanu Rīgas Katoļu ģimnāzijā 5.-7.klašu skolēnu grupā. Testēšana tika organizēta, sākotnēji veicot datu nolasīšanu, izmantojot ASV ražojuma Biosway iekārtu, kam sekoja Rīgas Tehniskās universitātes izstrādājamā prototipa aprobācija. Pavisam ar abām iekārtām tika notestēti 23 dalībnieki (22 skolēni un ģimnāzijas direktore). Iegūtie dati ļaus noteikt izstrādājamās sistēmas trūkumus un pilnveides virzienus.

Zinātniskā konference “Izglītības kvalitātes dimensijas zināšanu sabiedrībā”

2016.gada 15.aprīlī  sadarbībā ar Liepājas Universitātes Izglītības Zinātņu institūtu Liepājā, Lielā ielā 14, tik organizēta ikgadējā zinātniskā konference “Izglītības kvalitātes dimensijas zināšanu sabiedrībā”, kuras tēma šoreiz bija “Bērnu fiziskā, emocionālā un sociālā līdzsvara attīstības tendences izglītības vides kontekstā”.

AKADĒMISKĀ KONFERENCE „IEKĻAUJOŠA IZGLĪTĪBA: IZAICINĀJUMS UN IESPĒJAS”

18.decembrī Rēzeknes Augstskolā notikušajā VPP INOSOCTEREHI ietvaros organizētajā akadēmiskajā konferencē „Iekļaujoša izglītība: izaicinājums un iespējas” piedalījās vairāk kā simts dalībnieki: augstskolu docētāji, izglītības pārvalžu vadītāji un izglītības iestāžu skolotāji, izglītības atbalsta centru vadītāji un speciālisti, NVO pārstāvji.

VALSTS PĒTĪJUMU PROGRAMMAS PREZENTĀCIJA POLIJĀ

30.novembrī - 1.decembrī Turoņas N.Kopernika v.n. universitātē notika Polijas sociālo darbinieku nacionālā konference “Skolēns ar speciālām izglītības vajadzībām kā sociālā darba priekšmets” (“Uczen o specjalnych potrzebach edukacyjnych jako podmiot pracy socjalnej”). Konferencē piedalījās VPP INOSOCTEREHI pētniece S.Ušča, kura Polijas kolēģus iepazīstināja ar Latvijas pieredzi un pētījumiem šai jomā, tostarp ar VPP INOSOCTEREHI mērķiem un konstatējošā pētījuma rezultātiem.

Lapas