Kļūdas ziņojums

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls menu_set_active_trail() (rinda 2405 no /home/telerehabilitation/public_html/includes/menu.inc).

Projekts Nr.2

Jaunu prototipu, inovatīvas metodikas (pieeju, metožu, tehniku, paņēmienu) sociālajā rehabilitācijā izstrāde, aprobācija un ieviešana jaunu pakalpojumu sniegšanai
 

Projekta Nr.2 mērķi:
 

Izmantojot projektā Nr.1 iegūtos konceptuālos rezultātus, veikt pētījumu, izstrādāt un izmēģināt informācijas sistēmas prototipu efektīvai līdzsvara traucējumu koriģēšanai:

 1. Izstrādāt līdzsvara funkciju attīstošo sistēmu ar mobīlo ierīču aplikācijas vadību.
 2. Sagatavot preventīvo pasākumu kopumu telerehabilitācijas nodrošināšanai.
   

Projekta Nr.2 uzdevumi:
 

 1. Izveidot modeli inovatīvai līdzsvara funkciju diagnosticēšanas un attīstīšanas sistēmai un izstrādāt audiovizuālu, interaktīvu materiālu telerehabilitācijas atbalstam.
 2. Pamatojoties uz iegūtajiem datiem, izstrādāt līdzsvara funkciju diagnosticējošo un attīstošo vingrinājumu kopumu, ko var iekļaut interaktīvas spēles sižetā, mobīlās aplikācijas ietvarā.
 3. Izstrādāt līdzsvara funkciju attīstošo sistēmas prototipu.
 4. Veikt pilotpētījumu un lietojamības testēšanu fokusgrupā prototipa pilnveidošanai.
 5. Veikt salīdzinošo eksperimentu prototipa un Biosway platformas datu savstarpējo analīzi.
 6. Līdzsvara funkciju attīstošās platformas prototipa aprobācija un iegūto datu izmantošana telerehabilitācijas e-platformas izveidei.
   

Projektā Nr. 2 īstenojamo pasākumu īss apraksts:
 

 1. Šobrīd Latvijā nav veikti plaši pētījumi līdzsvara funkciju noteikšanai, tādēļ iegūtie dati ļaus precīzi secināt par problēmas izplatību mērķauditorijas kontekstā. Pirmajā projektā veicot situācijas izpēti plašā mērķauditorijā, tiks noskaidroti līdzsvara funkcijas ietekmējošie parametri un normatīvie dati. Šajā projektā, tiks apkopoti raksturojošie tehniskie parametri un izveidots modelis inovatīvai līdzsvara funkciju diagnosticēšanas un attīstīšanas sistēmai. No pirmajā projektā iegūtajiem rezultātiem tiks izstrādāts arī audio- vizuāls, interaktīvs materiāls telerehabilitācijas atbalstam.
   
 2. Izpētes rezultāti nodrošinās sākotnējos datus par mērķauditorijas līdzsvara funkciju parametriem. Pamatojoties uz tiem, tiks izstrādāts vingrinājumu kopums ar vizuālo, audio un teksta demonstrēšanu. Vigrinājumi tiks sagatavoti līdzsvara problēmu diagnosticēšanai un tā attīstīšanai. Ņemot vērā attīstošo spēļu pozitīvo ietekmi, izstrādātie vingrinājumi tiks iekļauti sižetiskajā spēlē, kas būs iekļaujama mobīlo ierīču aplikācijās. Vingrinājumu izstrādē tiks ņemts vērā proprioreceptīvo sajūtu, vizuālās kontroles un vestibulārās sistēmas mijiedarbība un atbilstoši sagatavots uzdevumu kopoms. Izstrādātās aplikācijas būs izmantojamas gan mobīlajās ierīcēs, gan savienojamas ar līdzsvara platformas prototipu.
   
 3. Esošās līdzsvara platformas var iedalīt divās grupās: dziļās muskulatūras trenējošais inventārs (puslodes, diski, mīkstās platformas) un digitālā līdzsvara testēšanas aparatūra (Biosway, DBA (Digital Balance Analyzer), ICS Balance Platform u.c.). Trenējošais inventārs nostiprina muskulatūru, kas atbild par līdzsvara saglabāšanu, bet nesniedz diagnosticējošo informāciju un ar to nav iespējams reģistrēt notiekošo izmaiņu dinamiku. Digitālā aparatūra ir paredzēta ļoti precīzai līdzsvara funkciju noteikšanai, kas izmantojama zinātniskajos pētījumos, bet cenas dēļ nav pieejama plašam patēriņam. Paredzētās līdzsvara trenēšanas sistēmas prototips, tiks veidots, balstoties uz lietotājiem plaši pieejamām mobilajām ierīcēm un tajās iebūvētajiem sensoriem. Interaktīvas mobilās ierīces aplikācijas formā tiks stimulēta līdzsvara attīstošā funkcija. Līdzsvara trenēšanas sistēmas prototipa izstrādi realizēs RTU Tālmācības studiju centrs sadarbībā ar RTU Lietišķo datorsistēmu institūtu.
   
 4. Izstrādātais līdzsvara trenēšanas sistēmas prototips tiks testēts pilotpētījumā ar mērķauditorijas fokusgrupu. Pilotpētījuma gaitā tiks noskaidrots: vai spēles sižets ir saistošs mērķauditorijai, vai izstrādātais vingrinājumu kopums ir atbilstošs vecuma grupai, veikta lietojamības testēšana un noskaidrots vai ir nepieciešami tehniskie papildinājumi platformas un aplikācijas darbībai.
   
 5. Līdzsvara sistēmas prototips ļaus iegūt digitālus datus par uzdevuma realizēšanas precizitāti. Lai noskaidrotu iegūto datu kvalitāti, tiks veikts salīdzinošais eksperiments. Eksperimenta laikā dalībniekiem tiks veikta standartizēta līdzsvara testēšana ar augstas precizitātes aparatūru Biosway un iegūtie rezultāti tiks salīdzināti ar izstrādātās aplikācijas datiem. Analizējot savstarpējos rezultātus, tiks noteikta aplikācijas datu precizitāte un to izkliede.
   
 6. Līdzsvara sistēmas prototipa darbības aprobācija ir paredzēta plašākā pētījumā, kura laikā ar aplikāciju iegūtie dati par dalībnieku līdzsvara funkciju parametriem, izmaiņas dinamiku, vidējiem rādītājiem, tiks uzkrāti kopējā datu bāzē. Uzkrātās datu bāzes informācija tiks analizēta un izmantota par pamatu telerehabilitācijas e-platformas izveidei. Aplikācijas spēle nodrošinās dalībniekam iespēju salīdzināt savu rezultātu ar datu bāzes vidējo rādītāju, kas palielina motivāciju uzdevumu izpildei. Iegūtie dati ļaus noteikt novirzes no vidējiem rezultātiem, kas norādīs uz līdzsvara disfunkcijas riskiem, līdz ar to nodrošinās agrīno diagnosticēšanu. E-platformā tiks arī paredzetēts prevetīvo pasākumu kopums līdzsvara disfunkciju risku mazināšanai.Attīstot e-platformu izstrādātos produktus varēs izmantot arī citu vecuma grupu lietotāji. Īpaši aktuāli līdzsvara disfunkcijas risku mazināšana ir gados veciem cilvēkiem, pēcinsulta pacientiem, cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kā arī psihoneiroloģisko saslimšanu gadījumā.
   

Projekta vadītājs

Dr.sc.ing. Aleksandrs Gorbunovs
Kronvalda bulv.1, Rīga, RTU
107.telpa
Tālrunis: 28380654
E-pasts: aleksandrs.gorbunovs_1@rtu.lv