Sadarbības daudzveidīgās formas un tās organizēšanas principus