Veicināt skolēna izpratību par līdzsvara nozīmīgumu un iespējamām problēmām