Rosināt un uzturēt sadarbību ar vecākiem un kolēģiem līdzsvara problēmu